Vytlačiť

Večerné pozorovanie oblohy 4/7/14 - pozvánka

MÚZEUM A KULTÚRNE CENTRUM JUŽNÉHO ZEMPLÍNA V TREBIŠOVE
ÚSEK OSVETOVEJ, PREZENTAČNEJ A PROPAGAČNEJ ČINNOSTI
útvar astronómie

kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Vás pozýva na

Večerné pozorovanie hviezdnej oblohy

KEDY?

4. júl 2014 (piatok)

ZAČIATOK POZOROVANIA

21.30 hod.

KONIEC POZOROVANIA

23.00 hod.

MIESTO POZOROVANIA

areál nemocnice (pri fontáne)
 

Pozorovanie - Saturn, Mesiac, Mars, orientácia na oblohe, súhvezdia

Pozorovanie je bezplatné

V prípade nepriaznivého počasia je pripravený náhradný program v sídle MaKCJZ – útvaru astronómie, SNP1049/76, Trebišov (pôvodné sídlo ROS)