Vytlačiť

Navštívili nás deti z Letného prímestského tábora

Dňa 23. júla k nám zavítali deti letného prímestského tábora pri Centre voľného času v Trebišove. Vo výstavnej miestnosti si najprv vypočuli prednášku na tému Planéty slnečnej sústavy, ktorá bola doplnená premietaním animácii planét a Mesiaca.

Nechýbali ani naše tradičné astronomické rozprávky.