Vytlačiť

Vyhodnotenie celoslov. kola súťaže "Vesmír očami detí"

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove sa aj v tomto roku zapojilo do celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Do celoslovenského kola  sme z každej kategórie zaslali  5 postupujúcich ocenených prác z okresného kola, spolu teda 25.

Dve výtvarné práce z nášho okresu  boli medzi ocenenými 50 prácami z celého Slovenska.

V 4. kategórii: Michal R. Hreško, 9 r., ZUŠ Trebišov
„Ďaleký svet“

michal-r-hresko


V 5. kategórii: Dávid Sakal – Šega, 14 r., ZUŠ Trebišov
„Už sú tu dávno“

david-sagal-sega