Vytlačiť

Večerné pozorovanie oblohy 19/2/2016

MÚZEUM A KULTÚRNE CENTRUM JUŽNÉHO ZEMPLÍNA V TREBIŠOVE
ÚSEK OSVETOVEJ, PREZENTAČNEJ A PROPAGAČNEJ ČINNOSTI
útvar astronómie

kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Vás pozýva na

Večerné pozorovanie hviezdnej oblohy

KEDY?

19. februára 2016 (piatok)

ZAČIATOK POZOROVANIA

18:00 hod.

KONIEC POZOROVANIA

19:00 hod.

MIESTO POZOROVANIA

pred budovou "Svet zdravia"
 

Pozorovanie - Mesiac, orientácia na oblohe, súhvezdia

Pozorovanie je bezplatné

V prípade nepriaznivého počasia je pripravený náhradný program v sídle MaKCJZ – útvaru astronómie, SNP1049/76, Trebišov (pôvodné sídlo ROS)