Vytlačiť

Úspechy našich mladých nadšencov astronómie na celoslov. kole súťaže „ČO VIEŠ O HVIEZDACH?“

Mladí členovia astronomického krúžku pri Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove, útvaru astronómie, nás už zopár rokov úspešne reprezentujú na celoslovenskej vedomostnej súťaži z astronómie pod názvom Čo vieš o hviezdach?, ktorej história trvá už 27 rokov.

Túto súťaž každoročne vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň sídliaca v Hurbanove. Je určená pre členov astronomických krúžkov a záujemcov o astronómiu od 4. ročníka ZŠ po 4. ročník stredných škôl a gymnázií na Slovensku.

Po krajskom kole v Košiciach, z ktorého postúpili, nasledovala celoslovenská súťaž. Uskutočnila sa 6. - 8. júna 2017 v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

V druhej kategórii súťažili Ján Plavnický, žiak ZŠ M. R. Štefánika v Trebišove a Jakub Popovič zo ZŠ Obchodná 5, Sečovce. Tretiu kategóriu reprezentoval Tomáš Toma študent Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove.

Po absolvovaní jednotlivých kôl pozostávajúcich z riešení písomných úloh, príkladov, „slepej hviezdnej mapy", testu z histórie astronómie a ústneho kola sa v 2. kategórii umiestnil Ján Plavnický na 1. mieste a Jakub Popovič na 3. mieste, z celkového počtu 23 súťažiacich reprezentujúcich 8 krajov z celého Slovenska. V tretej kategórii Tomáš Toma obsadil 17. miesto. V tejto kategórii súťažilo 22 súťažiacich.

Súťaž bola veľmi náročná. Výsledky nie sú náhodné, ale odrážajú dlhoročnú prípravu. Naši súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti z astronómie a úspešne sa popasovali s ťažkými úlohami v jednotlivých kolách.

Všetkým zúčastneným blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove.

 

FOTOGALÉRIA