Vytlačiť

Výsledky a fotogaléria XXII. Divadelný Trebišov

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

FOTOGALÉRIA

XXII. Divadelný Trebišov

Malá krajská scénická žatva
ochotníckych divadelných súborov
Košického kraja


9. - 10. apríla 2019

Divadelná sála Mestského kultúrneho stediska v Trebišove
 
 Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
 

XXII. Divadelný Trebišov, Malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja s postupom na 2 celoslovenské súťaže.

Výsledky XXII. Divadelného Trebišova, Malej krajskej scénickej žatvy ODS Košického kraja

 

Odborná porota

  • predseda: Mgr. art. Michal Jasaň
  • členovia: Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD., Mgr.art. Michaela Piesyk

Podľa propozícií sú zúčastnené súbory zaradené do kategórií I. Prúdy súčasného divadla a II. Prúdy tradičného divadla.

Kategória I. Prúdy súčasného divadla

1. miesto nebolo udelené

2. miesto s návrhom na postup na Belopotockého Mikuláš 2019
Divadelný súbor Hviezdoslav pri Mestskom kultúrnom centre Spišská Nová Ves, Vladimír Mináč: Výrobca šťastia

Kategória II. Prúdy tradičného divadla

1. miesto s postupom na Belopotockého Mikuláš 2019 Divadlo G Trebišov
Bengt Ahlfors : Divadelná komédia

2. miesto s návrhom na postup na Belopotockého Mikuláš 2019
Divadlo Milénium pri Mestskom úrade mestskej časti Košice – Staré Mesto
Kryštof Hanzlík: Dracula Reloaded

3.miesto Divadlo pri fontáne Michalovce,
Katarína Varechová: Penzión Família