Vytlačiť

Hviezdoslavov Kubín 2012 - pozvánka

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove,
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Vás pozýva na

Okresnú súťažnú prehliadku v prednese poézie a prózy


Hviezdoslavov Kubín 2012


12. apríla 2012 o 10.00 hod.
Múzeum Trebišov
(I. - III. kategória)


13. apríla 2011 o 10.00 hod.
Múzeum v Trebišove
(IV. kategória)


Hviezdoslavov Kubín 2012