Vytlačiť

Fotogaléria zo stretnutia s Vladimírom Frankom

Vladimír Franko „Básne Žipovčana“ - názov básnickej zbierky a takisto podujatie, ktoré sa konalo 11.10.2012 o 13,30 hod. v Zrkadlovej sieni Múzea v Trebišove.

Vladimír Franko z Nižného Žipova vydal pod týmto názvom svoju prvotinu básni. Životné príbehy a vyznanie sa k rodnej obci autora zaujalo študentov Gymnázia v Trebišove.

Organizátorom podujatia bolo Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, ktoré sa snaží aj takouto formou rozvíjať a upevňovať u študentov lásku k regionálnej poézii a k umeniu vôbec.