Vytlačiť

Výsledky okresnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2013


Termín:  11. apríla 2013 I. – III. kategória
                12. apríla 2013  IV. kategória
Miesto:   Múzeum  Trebišov

POÉZIA

I.    kategória
1. miesto: Erik Toma - ZŠ  Kazimír
2. miesto: Ester Czuľbová - ZŠ  M.R.Štefánika,  Trebišov
3. miesto: Robert Petruška - ZŠ  Obchodná, Sečovce
                     
I.    kategória 
1. miesto:  Petra Emanuela Adamová - ZŠ  Sv.R.,  Sečovce
2. miesto:  Stanislav Serbin - ZŠ  Michaľany
3. miesto:  Monika Takáčová - ZŠ  M.R.Štefánika,  Trebišov
3. miesto:  Dominik Mulidrán - ZŠ   Streda nad Bodrogom     

II.    kategória
1. miesto: Monika Puciová -  ZŠ  Komenského,  Trebišov
2. miesto: Rebeka  Maďarová - ZŠ s MŠ  v Čerhove
3. miesto: Monika Rusnáková - ZŠ  Borša   
    
Prednes poézie  1. 2. a 3. kategóriu  hodnotila odborná  porota v zložení:
Mgr. Katarína Šandorová  -  Trebišov            
Mgr. Slávka Rehková  -  ZŠ  N. Žipov, Školská 58,           
Mgr. Mária Lorinčíková -  ZŠ  M.R.Štefánika 51 Trebišov

PRÓZA

I. kategória
1. miesto: Viktor Tóth - ZŠ Kazimír
2. miesto: Kristián Eliaš - ZŠ  Sv.R.,  Sečovce
3. miesto: Cyntia Buhajová - ZŠ  Kr. Chlmec

II. kategória   
1. miesto: Yvonne Hamiová - ZŠ  Čierna nad Tisou
2. miesto:  Timea Ľochová - ZŠ  Michaľany
3. miesto:  Štefan Puci - ZŠ  Komenského, Trebišov  

III. kategória
1. miesto:  Sofia Hunčárová - ZŠ  Čierna nad Tisou    
2. miesto:  Alexandra Bombárová - ZŠ s MŠ  v Čerhove
3. miesto:  Zuzana  Hartlová - ZŠ Pribinova, Trebišo

Prednes prózy   1. 2. a 3. kategóriu  hodnotila odborná porota v zložení:
PaedDr. Mária Štefanová  -  ZŠ Kazimír            
Mgr.  Dana Hruškociová  -  ZŠ  Obchodná, Sečovce
Mgr. Silvia Pavliková -  ZŠ s MŠ  Borša    

POÉZIA IV. kategória
1. miesto: Dominika Maďarová - Cirkevné gymnázium  Trebišov
2. miesto: Ema Petriková - Gymnázium  Trebišov
3. miesto: Lýdia Swaczynová - OA  Trebišov

PRÓZA IV. kategória
1. miesto:  neudelené
2. miesto:  Petra Pankuličová - Gymnázium  Kr. Chlmec
3. miesto:  Juraj Kolesár - Cirkevné gymnázium  Trebišov

Prednes poézie a prózy  4. kategóriu  hodnotila odborná  porota v zložení:
Mgr. Katarína Šandorová  -  Trebišov 
PaedDr. Jaroslava Sabová - Cirkevné gymnázium sv. J. Krstiteľa  Trebišov
PhDr. Ľubomíra Zuščinová  -  Obchodná akadémia Trebišov         

Kto je Online

Práve tu je 62 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com