Vytlačiť

Sv.Trojhviezdie - Cyril, Metod, Gorazd - Propozície XVII. ročníka


Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Sv.Trojhviezdie - Cyril, Metod, Gorazd

PROPOZÍCIE XVII. ročníka
okresnej výtvarnej súťaže detí a mládeže,
zameranej na národnú históriu.

1. Vyhlasovatelia a usporiadatelia :

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína  v Trebišove

2. Témy súťaže :
    1. Príchod Cyrila a Metoda / 1150 výročie/
    3. Môj anjel strážny

3. Súťažné obdobie:
    Termín súťaže:  apríl 2013
    Uzávierka súťaže:  10.máj 2013
    Termín výstavy: 24.máj 2013 ( vyhlásenie výsledkov )
    Miesto: CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA Trebišov

4. Zameranie a cieľ súťaže :
Súťaž je zameraná na výtvarné stvárňovanie našich národných dejín.
Cieľom súťaže je pritiahnuť k záujmu o naše národné kresťanské a kultúrne dejiny čo najviac detí a mládeže. Zároveň, prostredníctvom historických poznatkov a  výtvarným stvárnením profilovať ich historické vedomie ako základ zdravého patriotizmu a národnej hrdosti.
XVII. ročník súťaže sa koná v roku 1150. výročia príchodu byzantských vierozvestcov Sv. Cyrila a Metoda ,spolupatrónov Európy  na naše územie.

5. Podmienky súťaže :

a/ Súťaže sa môže zúčastniť:
autor  vo veku od 6 do 19 rokov, ktorý je    žiakom, respektíve  študen¬tom akéhokoľvek typu základnej alebo strednej školy, výtvar¬ného krúžku, prípadne je samostatne tvoriacim autorom

b/ Kategórie :
1.deti vo veku 6 -9 rokov
2. deti vo veku  10-12 rokov
3. deti vo veku  13- 15 rokov
4. stredné školy, učilištia, ZUŠ 16 – 19 rokov
                
c/ Výtvarný prejav:
Ľubovoľný -kresba, maľba, plastika, pastel, kombinované techniky. Práce realizovať minimálne do formátu A3

Práce musia obsahovať: 
  • meno a priezvisko bydlisko autora
  • vek
  • škola
  • názov práce
  • súťažná kategória                 
  • meno pedagóga

d/Výsledky súťaže budú vyhlásené na podujatí 24.mája 2013 .

e/ Uzávierka prác je  :  10.5.2013   na adrese:
Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
Mgr. E. Vítková
SNP 1049/76
075 01 Trebišov
.

Kto je Online

Práve tu je 45 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com