Vytlačiť

Fotogaléria - Veľkonočný koncert rímskokatolíckeho zboru MAGNIFICAT


12. apríla 2013 sa v galérii trebišovského múzea v Trebišove uskutočnil Veľkonočný koncert rímskokatolíckeho zboru MAGNIFICAT, ktorým sme si pripomenuli tento rok ako Rok viery a Rok sv. Cyrila a Metoda.

Dirigentkou zboru je Františka Ďuristová, korepetítorkou Mgr. Ingrid Obrinová.

Veľkonočný koncert bol príspevkom Veľkého jubilea 1.150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie.

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove pokračuje v organizovaní koncertov v trebišovskomm kaštieli a potešuje priaznivcov vážnej a sakrálnej hudby a spevu.