Vytlačiť

XXI. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie KSK,
Mesto Trebišov,
Cirkevné spoločenstvá Trebišova a Sečoviec,
Národné osvetové centrum Bratislava,
Spoločnosť svätého Gorazda Bratislava,
Matica slovenská Martin,
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru,
Spolok svätého Cyrila a Metoda Michalovce,
Spolok svätého Vojtecha Trnava

Vás pozývajú na

XXI. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb
ktorý sa koná v rámci
XXVI. Svätogorazdovských dní na Slovensku
a Dekády svätého Gorazda
2005 - 2015
na Slovensku,

nad ktorými siedmykrát prevzal záštitu
exprezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič

5. a 7. júna 2015


XXI. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb 2015