Vytlačiť

Zborový spev

Pri tvorbe podujatí nezabúdame ani na aktívnych neprofesionálnych členov zborov mládežníckych, dospelých, cirkevných i necirkevných:
organizovaním okresných prehliadok detských a mládežníckych zborov zabezpečujeme ich prezentáciu a konfrontáciu,

  • realizáciou okresných prehliadok cirkevných zborov podporujeme rozvoj, rast jednotlivých zborov a s cieľom usmerniť interpretáciu sakrálnych skladieb organizovať rozborové semináre,
  • prostredníctvom umenia zborového spevu je našim zámerom šíriť ekumenizmus medzi speváckymi zbormi rôznych konfesií.

Najvýznamnejším podujatím celoslovenského charakteru s medzinárodnou účasťou je Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb, prostredníctvom ktorého zveľa)dujeme a rozvíjame cyrilometodskú novodobú národnoduchovnú svätogorazdovskä tradíciu.

Aby sme priblížili obyvateľom regiónu i jeho návštevníkom regionálne dejiny organizujeme výchovno-vzdelávacie podujatia:

  • Dni Júliusa Andrássyho
  • Dávnoveké príbehy o hrade Parič.