Vytlačiť

Plán činnosti ATV na r.2012

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove,
kultúrne zariadenie KSK
úsek osvetovej, prezentačnej a propagačnej činnosti


AKADÉMIA TRETIEHO VEKU
ČASOVO-OBSAHOVÝ PLÁN

Ročník: 2

št. obdobie r. 2012

Spracovala: PhDr. Darina Šotová


Kompletný dokument:
doc plan_2_rocnika_ATV_na_3a4_2012 111.50 Kb