Vytlačiť

Zahájenie 2. ročníka Akadémie tretieho veku ...


Šťastne prežité chvíle snov zatvorme radšej do albumov.

Nech sa nám dnes vrátia však, spomienky na minuloročný čas.
Rok štedrý na poznatky, priateľstva, ale veríme, že aj na príjemne prežitý čas.
Na nie krásne včerajška, čo zanechali múdrosť a radosť v nás.

Týmito slovami sme privítali 32 účastníkov 2. ročníka Akadémie tretieho veku na jej slávnostnom zahájení. Po krásnom literárno-hudobnom pásme, ktoré pre nás pripravili žiaci ZŠ M. R. Š v Trebišove, za ktoré im srdečne ďakujeme, sa k účastníkom prihovorila pani riaditeľa Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove Mgr. Beáta Kereštanová.

Sme radi, že naše pozvanie prijali aj odborní garanti študijných programov, ako JUDr. J. Pašková a MUDr. V. Lopatníková.

Zo slávnostného zahájenia vyberáme...