Vytlačiť

15. výročie Akadémie tretieho veku

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove,
kultúrne zariadenie KSK

úsek osvetovej, prezentačnej a propagačnej činnosti

organizuje

stretnutie absolventov pri príležitosti
   

15. výročia AKADÉMIE TRETIEHO VEKU

(1998 – 2013)

Klub absolventov Akadémie tretieho veku

Termín stretnutia: 19. júl 2013 o 14.00 hod.

Miesto realizácie:   výstavná miestnosť Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove