Vytlačiť

Sviečkový pochod 2013 - fotogaléria


Sviečkového pochodu, ktorý zorganizovali Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove a ÚS SČK v Trebišove pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS 2. decembra 2013 o 13.00 hod., sa zúčastnilo cca 100 študentov z troch trebišovských stredných škôl, a to : -SOŠ Komenského 12, CSOŠ sv. Jozafata a Cirkevného gymnázia.

Pochod vyvrcholil zapálením červenej stužky v malom parčíku pred sídlom kultúrneho centra.

Všetkým účastníkom ďakujeme.