História rodiny Andrássy

Grófka Etelka (Adelhaid) Szapáry

Grófku Etelku Szapáry, celým menom Marianna Adelhaid (svoje meno používala vo forme Adelhaid aj Etelka), pokrstili v Soprone, v kostole sv. Juraja 26. septembra 1798. Jej rodičmi boli gróf Peter Szapáry - cisársky a kráľovský komorník menovaný v roku 1792, bohatý veľkostatkár a nadšený mecenáš vedy a kultúry svojho obdobia ...

Tivadar Andrássy

Andrassy TivadarTivadar Andrássy sa narodil v rodine grófa Gyulu Andrássyho (1823-1890), najvýraznejšej osobnosti rodu Andrássy a grófky Katinky Kendeffy v Paríži 10. júla 1857, necelé dva týždne po tom, čo cisár František Jozef I. udelil milosť Gyulovi Andrássymu za jeho účasť v revolúcií v 1848/49, za ktorú bol odsúdený na trest smrti a symbolický aj popravený.

Gróf Gyula Andrássy a jeho manželka Katinka túžili po tom, aby sa ich dieťa narodilo doma, no cisárovo omilostenie sa dostalo k rukám už šťastného otca až 19. júla 1857. Tak na cestu domov sa vydali až potom, čo sa matka a dieťa posilnili natoľko, aby mohli bezpečne cestovať z Paríža prv do Letenye pozdraviť matku Etelku Szapáry a potom na panstvo do Trebišova. Po návrate domov sa rodinka čoskoro rozrástla o ďalšie dve deti: Ilonu (1858-1952) a Gyulu (1860-1929) ...

Katalin Kendeffy – vernou partnerkou Gyulu Andrássyho od roku 1856

Andrassy KatalinGrófka Katinka Kendeffy sa narodila v roku 1830 v Koložvári, ako dcéra grófa Adama Kendeffyho a jeho druhej manželky grófky Borbály Bethlen.

Rod Kendeffy patril medzi najvýznamnejšie šľachtické rody bývalej Transylvánie. Jej otec Adam bol známym nielen v politických kruhoch. Bol jedným zo zakladateľov rôznych vzdelávacích inštitúcií a zaslúžil sa o zavádzanie inovácií a modernizácie poľnohospodárstva vo svojom regióne. Zomrel mladý, ako 38 ročný, a tak Katinka stratila otca vo veľmi mladom veku, ako štvorročná.

Matka sa druhýkrát vydala až o 10 rokov, v roku 1843 za rakúskeho grófa Abensberg – Trauna. Borbolya (Borbála) i napriek tomu, že jej manžel je rakúskeho pôvodu, stále podporoval opozíciu proti vtedajšej moci a svoju dcéru Katinku vychovával tiež v tomto duchu. ...

Gróf Gyula Andrássy mladší

Andrassy Gyula mlNarodil sa v Trebišove 30. júna 1860, ako druhorodený syn grófa Gyulu Andrássyho staršieho a grófky Katalin Kendeffy. Útle detstvo strávil v Trebišove.

Ďalší jeho život bol spojený s politickou kariérou jeho otca. Potom, čo v roku 1867 sa otec, gróf Gyula Andrássy stal ministerským predsedom, celá rodina sa presťahovala do Sándor paloty v Budapešti – do paláca a sídla ministerského predsedu Uhorska, ktorá sa od tej doby stáva stálym sídlom ministerských predsedov.

V roku 1871 po vymenovaní otca za ministra zahraničných vecí Rakúsko – Uhorska, odchádza celá rodina do Viedne. Tu žijú v budove Ballhausplatz, v sídle Ministerstva zahraničných vecí monarchie až do roku 1879 ...

Ilona (Iloncsi) Andrássy – z prekvitajúcej romantiky k tvrdej realite

Ilona Iloncsi AndrassyIlona Andrássy, najstaršia dcéra grófa Tivadara Andrássyho a Eleonóry Zichy sa narodila 22. mája 1886 v Trebišove.

Jej slávny starý otec, gróf Gyula Andrássy, bývalý minister zahraničných vecí monarchie sa už väčšinou zdržiaval doma v Trebišove a venoval sa rozvoju regiónu a krajiny.

Ilona mala viac ako rok, keď sa po prvýkrát stretla s cisárom, Františkom Jozef I. v trebišovskom kaštieli, kde s matkou prenechali svoje izby cisárovi na celý týždeň počas vojenských manévrov na Zemplíne.

Cisár sa totiž počas manévrov ubytoval u svojho radcu, Gyulu ....

Grófka Ilona Andrássy - k 160. výročiu jej narodenia

Grófka Ilona Andrássy - k 160. výročiu jej narodenia Ilona Andrássy sa narodila, ako druhé dieťa grófa Gyulu Andrássyho a Katalin Kendeffy 21.5.1858 v dedinke Petronell-Carnuntum nachádzajúcej sa v provincii Bruck an der Leitha v Rakúsku. Kaštielik, v ktorom sa narodila nazývajú Schloss Traun a patril jej starým rodičom po matkinej strane.

Do roku 1867 vyrastala väčšinou v Trebišove. Rodina mala francúzsku a anglickú vychovávateľku, ktoré učili deti cudzím jazykom už od najmenšieho veku. Matka, grófka Katinka ich vychovávala síce liberálnejšie ale prísne. Neposlušnosť a náladovosť deťom neboli dovolené.

Keď ich otec bol menovaný ministerským predsedom z Trebišova sa odsťahovali do Budapešti a znovu do Viedne po tom, čo sa ...

Grófka Eleonóra Zichy

Andrassy Tivadarne-Eleonora ZichyGrófka Eleonóra Zichy sa narodila 28. marca 1867 v Pešti v rodine provinciálnych, konzervatívnych a katolíckych Zichyovcov. Jej rodičia boli gróf Rudolf (Rezső) Zichy a grófka Jacqueline Péchy.

Vydala sa 24. júna 1885 za grófa Tivadara Andrássyho, syna grófa Júliusa Andrássyho, bývalého ministra zahraničných vecí Rakúsko-Uhorskej Monarchie. Eleonóra sa dostala do oveľa liberálnejšej, umelecky založenej, intelektuálnej rodiny Andrássyovcov.

Po boku manžela organizovala a zúčastňovala sa rôznych podujatí, medzi ktoré patrili aj podujatia kde bola súčasťou tzv. živých obrazov, v ktorých boli stvárňované maľby slávnych maliarov pomocou kostýmov a živých scén ...

Grófka Kornélia Andrássy

Gróf Károl Andrássy mal so svojou manželkou grófkou Etelkou Szapáry spolu 4 detí, jednu dcéru a troch synov. Prvorodeným dieťaťom bola Kornélia (1820 – 1868), prvorodeným synom bol Emanuel (1821 – 1891), ďalej nasledovali Július (1823 – 1890) a Aladár (1827 – 1903)...

Gróf Július (Gyula) Andrássy by mal v tomto roku 195 rokov!

Andrassy GyulaGróf Július (Gyula) Andrássy bol pokrokovo zmýšľajúcim politikom a diplomatom Európskeho rozmeru svojej doby, ktorý sa spod šibenice dokázal prepracovať na pozíciu radcu a priateľa cisára.

Toho cisára ktorý nad ním vyniesol rozsudok smrti. Pri výročí smrti grófa Júliusa (Gyula) Andrássyho sme predstavili jeho poslednú cestu. Dovoľte nám teraz predstaviť grófovú životnú cestu pri 195. výročí jeho narodenia.

Narodenie grófa Júliusa (Gyula) Andrássyho je zatiaľ zahalené rúškom tajomstva. Dodnes sa historické zdroje nevedia stotožniť ani na dátume a ani na mieste jeho narodenia ...

Kto je Online

Práve tu je 41 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com