PhDr. Ján Chovanec, Phd.

archeológ

Adresa:
M. R. Štefánika 257/65
075 01Trebišov
Slovenská republika
Telefón: +421 56 672 2234

Zriaďovateľ

Zriadovateľ - Košický samosprávny kraj