Proglas

  • Kde:  Zrkadlová sieň trebišovského kaštieľa
  • Kedy: 17.11.2013  o 16:00 hod.


proglas 2013 002

 

 

V nedeľu, 17. novembra 2013 o 16.00 hodine, usporiadalo Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie KSK v spolupráci so Spolkom sv. Cyrila a Metoda básnické interpretácie prvej slovanskej básne PROGLAS. Recitácia básne bola spojená s prednáškou a prezentáciou najnovšieho vydania tohto literárneho skvostu. Prednášania sa ujal trebišovský rodák, doc. ThDr. Michal Hospodár, predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda. 

Proglas je predslov k staroslovienskemu prekladu biblie, bol napísaný Konštantínom Filozofom v rokoch 863-867. Táto najstaršia slovanská báseň je považovaná za prvé literárne dielo v spisovnom staroslovienskom jazyku. Pozostáva zo 110 veršov. Konštantín v tejto básni využíva rôzne výrazové prostriedky stredovekej poézie. Patria k nim prirovnania, oslovenia, básnické otázky, klimax, hromadenie, citáty a parafrázy z Biblie.

Konštantín sa v básni zamýšľa nad tým, ako slová vyslovené v rodnom jazyku vplývajú na život ľudí, na ich vzdelanie a vieru v Boha. Zdôrazňuje potrebu ľudí počúvať Božie slovo a vzdelávať sa vo viere práve v rodnom jazyku, ktorému rozumejú. V úvode básne hovorí o dôležitosti počúvať Slovo Pánovo.

Preto človek, ktorý sa zdokonaľuje vo viere vo svojej rodnej reči, „tomu sám Kristus svoju múdrosť vyjaví.“

Umelecký prednes tejto najstaršej slovanskej i slovenskej básne odznel v podaní ochotníckeho divadelníka Divadla „G“ Trebišov, Petra Girmana.

Na nedeľňajšom, duchovne a kultúrne obohacujúcom podujatí sa zúčastnilo cca 90 ľudí. Uskutočnené bolo pri príležitosti jubilejného Roka sv. Cyrila a Metoda.  

Atmosféru duchovnej témy umocňoval, cirkevnoslovanským spevom, Zbor sv. Michala archanjela z gréckokatolíckej farnosti v Trebišove.

 

Kto je Online

Práve tu je 69 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com