Čaro výšiviek Janky Feherovej

  • Kde: Výstavný priestor AMBIT na poschodí trebišovského kaštieľa
  • Kedy: 12.9.2013  - 17.10.2013


feherova 2013 -56

 

/Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove – tlačová správa/
 
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja zrealizovalo 15. mája 2013 pre všetkých návštevníkov múzea vernisáž výstavy maľujúceho akordeónistu Juraja Liberu. Výstava nesie názov „Hudobné výtvarno“. Autorova vystavovaná umelecká tvorba predstavuje abstraktnú maľbu, veľmi úzko spätú s hudbou.  Reč abstrakcie ako takej je viac menej neuchopiteľná, nie však pre pozorného diváka. Vyjadruje emócie, nálady, ale aj duchovné názory.
Teoreticky môžeme výtvarnú tvorbu  J u r a j a   L i b e r u  charakterizovať  ako abstrakciu lavírujúcu medzi abstraktným expresionizmom, lyrickou abstrakciou a akčnou maľbou. Nadväzuje na postupy, v ktorých sa maľba stáva bezprostredným maliarskym záznamom psychofyzických dispozícii autora. Autor na plochu s farbou  zasahuje gestom, farebné tóny vytvárajú štruktúry.
Farebné umelecké diela vychádzajú z hudobnej predlohy, alebo aj konkrétneho hudobného diela / Beethoven – Sonáta mesačného svitu, Suchoň – Krútňava, Geschwin – Rhapsody in blue, Orff – Carmina Burana, Piazzolla – Sinfonía Buenos Aires, Bolero a iné.... /
O spríjemnenie programu na vernisáži výstavy sa postarali žiaci súkromnej základnej umeleckej školy z Novosadu, ktorí svojim hlavne tanečným, ale aj speváckym talentom umocnili umeleckú atmosféru vo výstavných priestoroch trebišovského kaštieľa.
Výstavu si môžu návštevníci Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína pozrieť do 16. júna 2013, kedy sa bude deinštalovať.
 
 /Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove- tlačová správa/
 
 
V Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja sa 12. septembra 2013 o 17:00hodine uskutočnila dvojvernisáž krásnych výstav. Uviedla sa ňou do života verejnosti hodnotná tvorba 3 umelcov, ktorí sa s radosťou rozhodli vystavovať práve u nás, v historickom kaštieli, kedysi letnom sídle Andrássyovcov. 
Steny výstavného priestoru Galéria budú celý mesiac patriť výtvarnej tvorbe umelcov z Pezinka, manželom Piačkovcom. Svoju výstavu pomenovali symbolmi 2 živlov- OHŇA A VODY. Súčasťou ich výstavy sú reprezentatívne monografie obidvoch autorov, ktoré sprevádzajú rozmanitou výtvarnou a v prípade akad. maliarky Júlie Piačkovej aj literárnou tvorbou. Akademického maliara Igora Piačka prezentujú aj grafické listy a maľby, ktorými bol inšpirovaný pobytom v New Yorku. Všetky výtvarné diela majú, podľa slov akademických výtvarníkov Piačkovcov, pôsobiť na emočnú stránku diváka, vyvolať v nich individuálne precítenú chvíľu. Subjektívne prežitý emocionálny náboj pri zhliadnutí namaľovaných obrazov pokladajú obaja autori za podstatnú časť vnímania. 
V druhej časti vernisáže bol priestor venovaný autorke 2. výstavy, ktorá nesie názov ČARO VÝŠIVIEK JANKY FEHEROVEJ. Tá je inštalovaná vo výstavnom priestore AMBIT na poschodí nášho múzea. Zaujímavé práce výšivkárky Janky Feherovej budú slúžiť k obdivu našim návštevníkom do 17. októbra 2013. Výšivkárske umenie Jany Feherovej spočíva v počítaní krížikov a v neustálej zmene farebných bavlniek Autorka na vyšívanie používa látku kanavu, vzory a motívy vyšíva bavlnkou mulinka.  V poslednom období sa Jana Feherová venuje aj tvorbe rôznych dekorácii zo sadrových odliatkov, ktoré potom vymaľuje. Technikou dekupáže zdobí fľaše, lopáriky, skrinky na šperky, či skrinky na kľúče.
Slávnostné otvorenie oboch hodnotných výstav spríjemnili svojim hudobným, umeleckým a speváckym talentom pedagógovia Súkromnej Základnej Umeleckej Školy z Novosadu: Mgr. Eva Ďubeková, uč. Juraj Libera, uč. Lenka Feketeová, uč. Iveta Švandová. 
Hodnotný umelecký zážitok si odniesli všetci prítomní hostia i návštevníci múzea. 
 
 
 
  
 
 
 

 

Kto je Online

Práve tu je 70 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com