Návšteva členov komisie pre kultúru a vzdelávanie Európskeho parlamentu

  • Kde: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
  • Kedy: 16.7.2013


diplomati2  20

Počas trojdňovej pracovnej cesty delegácie Výboru Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelávanie na východnom Slovensku, dňa 16. júla 2013, navštívili europoslanci Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove.

Pred bránou kaštieľa ich spolu s riaditeľkou Múzea vítali folklóristky domáceho FS Ľelija tradičným slovanským zvykom- chlebom a soľou. Kaštieľom ich sprevádzala lektorka Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove Bc. Zuzana Pavlová, riaditeľka múzea Mgr. Beáta Kereštanová, zástupca primátora mesta Trebišov Ing. Gejza Gore, vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu KSK PhDr. Jana Kováscová. Svojou prítomnosťou nás poctil aj riaditeľ Zemplínskeho múzea v Michalovciach Mgr. Maroš Demko.

Asi 20 člennú delegáciu najviac zaujala expozícia parných oracích súprav, dokumentujúca zavedenie modernejšej a výkonnejšej techniky pre hlbokú orbu na prelome 19. a 20. storočia. Prezreli si ju v exteriéri zadného dvora múzea. Diplomati mali možnosť zhliadnuť aj kedysi najviac zastúpene tradičné remeslo južného Zemplína, ktorým bolo povrazníctvo. Pracovníci múzea demonštrovali výrobu lana, ktorú si členovia Európskeho parlamentu sami na ručnom splietacom stroji, vyskúšali. Toto vlastnoručne upletené lano dostali od múzejníkov ako dar.

Hodnotný umelecký zážitok získali návštevníci v priestoroch Galérie, kde boli účastní výstavy výtvarných diel známeho velikána zo Zemplína Teodora Jozefa Moussona. Odborný výklad tejto výstavy zabezpečila Mgr. Dana Barnová- historička umenia.

Kto je Online

Práve tu je 65 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com