TD Soni Košarovej: Felting - Mokré plstenie

  • Kde: Výstavný priestor DVORANA na prízemí trebišovského kaštieľa
  • Kedy: 30.6.2013  od 14:30 do 17:00 hod.


felting 2013 -18

 

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja – /tlačová správa/
Na Kvetnú nedeľu, 24. 3. 2013 sa v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove uskutočnilo veľkonočné podujatie s názvom VÍNO A KRASLICE a to s podporou mesta Trebišov, združenia Tokajská vínná cesta, Košického samosprávneho kraja a po 1. krát nadviazalo múzeum spoluprácu aj s Cirkevnou strednou odbornou školou sv. Jozafáta v Trebišove.
Práve v Andrássyho kaštieli strávili desiatky návštevníkov predsviatočné chvíle.
Po slávnostnom otvorení, privítaní hostí a úvodných príhovoroch organizátorov tohto podujatia boli pripravené rôzne aktivity pre všetkých. Mladých i tých skôr narodených.
Jednou z nich bola tvorivá dielňa, na ktorej sa prezentovalo 16 párov zručných rúk. Šikovné krasličiarky a jeden krasličiar prezentovali svoju tvorivú prácu v zdobení  kraslíc.
Krasličiari: Oľga Arvaiová – Vojčice, Anna Benková – Poproč, Jarmila Hittmárová – Vranov nad Topľou, Jozef Hvozdík- Sečovce, Lenka Jenčíková – Malé Ozorovce, Beáta Jožiová – Trebišov, Anna Keľarová – Rudlov, Soňa Košarová – Trebišov, Marianna Kováčová - Dvorianky, Katarína Machová -Vojčice, Anna Palovčíková - Dvorianky, Eva Rabatinová - Trebišov,  Eva Sojčáková - Trebišov, Mgr. Jana Suchá- Trebišov, Veronika Tóthová – Vechec, Monika Golianová – Dvorianky.
Venujú sa tomu už roky a neraz pri tejto práci strávia dlhé hodiny až dni. Každá technika, ktorou vajíčko zdobia, je niečím jedinečná. Všetci prítomní sa mohli inšpirovať početnými technikami zdobenia veľkonočných kraslíc, pýtať sa na všetko, čo ich zaujímalo a sami si to aj vyskúšať.
Svoju kreativitu preukázali aj výrobcovia ručne zdobených perníkových medovníkov, vyrábali sa jarné kvety z krepu, pletené dekorácie z papiera, či vŕbového prútia a plietli sa veľkonočné korbáče rôznych veľkostí a paličkovali dekorácie s veľkonočnou tématikou.
Výrobcovia: Daniela Ontkócová a Andrej Ontkóc - Humenné, Melinda Ermová - Vojčice, Edita Sinčáková, Vranov nad Topľou, Mgr. Mária Parihuzová - Múzeum a KC južného Zemplína v Trebišove, Viera Obrinová –Vechec.
Prezentujúci sa tešili značnému záujmu návštevníkov.
 
Sviatočnú atmosféru vytvárali rezké piesne domácej ľudovej skupiny Trebišovčan, ktoré nám v priebehu celej Kvetnej nedeli zaznievali.
Deti z folklórneho súboru Škovránok sa predstavili piesňami, ktoré zaznamenávajú tradičné zvyky v regióne. Svojím vystúpením preukázali svoj talent, ktorý rozvíjajú v Malých Ozorovciach pod vedením pani Andrášiovej a manželov Jenčíkových.
Nechýbala ani degustácia kvalitného tokajského vínka, ktoré si hostia mali možnosť aj výhodne zakúpiť.
Novinkou tohtoročného podujatia VÍNO a KRASLICE bola súťaž vo veľkonočnom stolovaní, ktorú mala v kompetencii Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove. Zúčastnili sa jej 4 družstvá, ktorých členmi boli žiaci 1. 3. a 5. ročníka CSOŠ sv. Jozafáta z odboru: hotelová akadémia a odboru : hostinský /hostinská. Propozície súťaže spočívali v dekorovaní a estetickej príprave veľkonočnej tabule. To bolo aj predmetom hodnotenia. Účastníci súťaže pristúpili k prehliadke jedál svedomito, čoho dôkazom bola impozantná výzdoba a precízna úprava veľkonočného stola.
Chutné dobroty a ukážkové jedlá neboli len pastvou pre oči. Všetci prítomní si mohli aj pochutiť na tradičných jedlách, či veľkonočných špecialitách. Zároveň za ne mali možnosť hlasovať. Tri družstvá boli ocenené, a to diplomom riaditeľa školy RNDr. Slavomíra Partilu za kreativitu celej výzdoby, diplomom riaditeľky múzea Mgr. Beáty Kereštanovej za najtradičnejšiu veľkonočnú tabuľu a ocenením verejnosti, podľa počtu zozbieraných hlasov, za najkrajšiu výzdobu stola. Toto ocenenie odovzdal primátor mesta Trebišov, Ing. Marián Kolesár.  Ostatní súťažiaci boli ocenení vecnými darmi.
 
 
 
 
 
 
 
/Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove- tlačová správa/
 
V Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja sa dňa 30.6.2013 uskutočnila tvorivá dielňa pani Soňi Košarovej. Tentokrát si priaznivci našich muzeálnych tvorivých dielní vyskúšali „Felting“- teda mokré plstenie. Postupovalo sa podľa inštrukcií pani Košarovej, ktorá predvádzala celú techniku priamo pred očami prítomných. Interaktívne a veľmi ochotne sa do tvorby zapájali malí i tí starší návštevníci. Zvedavé pohľady v očiach účastníkov nedeľného popoludnia prezrádzali záujem. Už názov činnosti „Felting“ v sebe nesie kúsok nepoznaného. Išlo o starodávnu techniku; ručnú výrobu textilu spájaním vláken farebnej vlny, pôsobením tlaku, tepla a vlhkosti. Vlákna mali na povrchu šupinky, ktoré sa vlhkosťou, teplom odchýlili a pri pohybe vláken sa do seba zachytávali. Pri ukážkach lektorka vlákna roztriasla do rovnomernej vrstvy, navlhčila a najskôr zaplsťovala tlakom ruky. Následne sa vrstva vlnenej tkaniny položila na bublinkovú fóliu. Ďalej sa vlna plstila váľaním na stole s použitím horúcej vody. Rozváľaná vlnená tkanina sa potom trhala na menšie časti, ktoré sa postupne ukladali do tvaru, aký si lektorka určila. Výsledkom celého procesu boli dekoratívne textilné ozdoby v podobe kvetov, určené k pripnutiu na odev. 
Veľmi originálna práca s textilom pútala pozornosť všetkých prítomných. Veríme, že nezvyčajný spôsob zhotovenia farebného výrobku motivoval k odhodlaniu vyskúšať si to nejedného z vás. 
 
 

Foto: Jozef Danko

 

Kto je Online

Práve tu je 60 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com