Za slobodu a vlasť...!

  • Kde: Výstavné priestory EMELET na poschodí trebišovského kaštieľa
  • Kedy: 6. 6. 2013 - 22.9.2013

vojaci_2013 -39

 /Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove – tlačová správa/

 

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja zrealizovalo 6. júna 2013 o 17.00 hodine vernisáž  výstavy vojenstva na Trebišovsku s názvom „Za slobodu a vlasť...!“ Slávnostnému otvoreniu predchádzala konferencia, ktorej obsahom boli prednášky o histórií a súčasnosti vojenstva ako i  prezentácie všetkých zainteresovaných občianskych združení. Cyklus prednášok odštartoval o 14.00h, v zrkadlovej sieni trebišovského kaštieľa úvodným príhovorom riaditeľky Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove Mgr. Beáty Kereštanovej. Trojhodinovú konferenciu konferoval spoluautor celej výstavy, historik MaKCJZ v Trebišove Mgr. Eduard Belušák.  Autormi výstavy sú Ing. Michal Jakubec, Mgr. Eduard Belušák, PhDr. Ján Chovanec, PhD. 

Program konferencie a jednotliví prezentujúci, ktorí vystúpili: 

 Prednášky o histórii a súčasnosti vojenstva a prezentácie občianskych združení 

1.1 Armáda a činnosť vojenských útvarov v Trebišove

1.2 Michalovce v čase prechodu frontu – PaedDr. Martin Molnár

1.3 Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území horného Zemplína – Mgr. Martin Drobňák

1.4 Obnova vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny a činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy – PhDr. Radoslav Turik

Prestávka

1.5 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a jeho činnosť v súčasnosti – Milan Urban

1.6 Regionálne stredisko dokumentovania bojov Sovietskej armády na Slovensku –   Ing. Michal Jakubec

1.7 KVH Zemplín – Ing. Jaroslav Novák 

1.8 KVH Dargov – Dávid Mazár 

Diskusia

Minúta ticha na počesť padlých vojakov 

Vernisáž výstavy poctil svojou prítomnosťou primátor mesta Trebišov Ing. Marián Kolesár, riaditeľ Zemplínskeho múzea v Michalovciach Mgr. Maroš Demko, ako aj ďalší pozvaní a prezentujúci hostia.   

Na výstave mohli návštevníci vidieť predmety od praveku až po súčasnosť, od neškodného mlynčeka po kávu až po zbrane, ktoré zasahovali do bojov o Dargov, taktiež boli  a stále sú očiam návštevníka ponúknuté predmety z fondov múzeí, klubov, ako aj súkromných zberateľov. Výstava vojenstva na Trebišovsku je zameraná na obdobie rokov 1939 – 1945. Popisom jednotlivých vystavovaných vitrín sprevádzal Ing. Michal Jakubec, bývalý profesionálny vojak,  predseda Regionálneho strediska dokumentovania bojov Sovietskej armády na Slovensku a konateľ Klubu vojenských dôchodcov v Trebišove.  Na vernisáži bolo možné zhliadnuť aj vybrané pasáže pocitového filmu s vojenskou tematikou. 

Výstava potrvá do 22. septembra 2013.         

 

 

Vernisáž výstavy liturgických kníh v Trebišove
Trebišov (17.3.2013) Po úspešnej výstave liturgických kníh a predmetov v Michalovciach, sa v kaštieli trebišovského múzea uskutočnila nová vernisáž tejto putovnej výstavy. Organizátormi výstavy s názvom Múdrosť v kresťanskej histórii ukrytá bol Spolok sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s Múzeom a kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove. Podujatie za hojnej účasti otvorila riaditeľka múzea Mgr. Beáta Kereštanová a cirkevnoslovanským spevom spestril Zbor sv. Michala archanjela z gréckokatolíckej farnosti v  Trebišove. Kurátor výstavy doc. Michal Hospodár vo svojom príhovore uviedol skutočnosť, že v Jubilejnom cyrilo-metodskom roku si aj cez vystavené exponáty lepšie uvedomujeme hodnotu viery a jej kontinuitu počas stáročí. Výstava obsahuje cca. 60 kníh, najmä liturgicky zdobených evanjeliárov, ale aj služobníky, trebníky, zborníky a knihy s historickou problematikou. Najvzácnejším exponátom je tzv. Baškovský evanjeliár, pochádzajúci z 15. stor. z Baškoviec pri Sobranciach. Obsahom výstavy sú aj vzácne sakrálne obrazy od M. Rogovského, M. Munkácsa a M. Klimčáka. K liturgickým predmetom na výstave možno priradiť aj niekoľko krížov, pozlátené čaše, antimenziony a vzácnu plaštenicu z Ruskoviec z roku 1799. Ojedinelým doplnkom výstavy je historické kreslo s erbom rodu Čákyovcov. Časť knižných exponátov požičala aj rímskokatolícka farnosť v Trebišove. V závere svojho príhovoru M. Hospodár vyzdvihol múdrosť  našich predkov, ktorí dokázali oplodniť svoj život kresťanskou vierou a z nej prameniacou kultúrou. Osudy Baškovského evanjeliára prítomným predstavil krátky filmový dokument. Podrobnosti k vystavovaným exponátom objasnil o. Mgr. Matúš Marcin.
Zaujímavosťou výstavy je, že väčšina kníh sa objavila takmer náhodne pri terénom výskume. Zásluhou Spolku boli tieto knihy odborne zreštaurované a sprístupnené širšej verejnosti. Výstava dokumentuje, že v 15.-18. stor. bola u našich predkov pomerne dobre rozvinutá  byzantská liturgická tradícia, ktorej pokračovateľmi sú dnešní gréckokatolíci.  Výstava potrvá do začiatku júna.
Michal Hospodár
 
 

 

Kto je Online

Práve tu je 68 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com