Peter Králik - Agroart

  • Kde: veľká výstavná sieň trebišovského múzea
  • Kedy: 15.04.2011 - 22.05.2011

 

Peter Králik v roku 2006 absolvoval štúdium u prof. Juraja Bartusza na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Témou jeho absolventskej práce, nazvanej AgroArt, bolo definovanie a projekcia agrokultúry v súčasnom výtvarnom umení. Pre autora znamenala voľba témy logické pokračovanie vo vlastnom, špecifickom umeleckom programe, ktorý sústredene vytváral už od počiatku vysokoškolských štúdií, ktorého jedným z viditeľných výstupov (v tandeme s Jánom Vasilkom) bolo napr. založenie dvojčlennej Strany železných, poeticky, ironicky, nostalgicky, romanticky, nepateticky, hravo, nefolkloristicky, s nadhľadom a individualisticky pripomínajúcej hodnoty priemyslu a v Králikovom špecifickom, subtílnom a intímnejšom prípade veľmi osobne prežité hodnoty agropriemyslu a agrokultúry resp. svojho vlastného zemplínskeho poľnohospodárskeho prostredia, daného narodením i postupným prisvojením ako životného štýlu i kultúrnej tradície.

Autor sa v priestoroch trebišovského Vlastivedného múzea prezentuje aktuálnym výberom zo svoje doterajšej tvorby a to maľbami, objektmi, videom, animáciou a procesuálnymi dielami, ktoré sú výsledkom rastových procesov, odohrávajúcich sa v živom, prírodnom rastlinnom a biologickom prostredí.

Králikova hravá a invenčná výtvarná artikulácia svojráznym spôsobom pripomína závažný kultúrny fenomén, ktorým je frustrujúca strata historickej pamäte a kontinuity tradície podstatnej tradície regiónu. Umelec (narodený v roku 1981 v Michalovciach) vyrástol v prostredí, typickom intenzívnym a tradičným poľnohospodárstvom. Dôverná znalosť poľnohospodárskej a predovšetkým hlboký, úprimný a nepatetický vzťah k agrokultúre, vytvorili predpoklady pre definovanie emocionálne a výtvarne presvedčivej výpovede. Králik pracuje s aktuálnym výtvarným jazykom. V maliarskej tvorbe, dominujúcej aktuálnemu výberu, aplikuje jasný, strohý a lineárne čistý výtvarný prejav. Autora fascinujú mechanizmy a poľnohospodárskej stroje. Citlivo vníma prírodné procesy. Nadaný schopnosťou obdivovať krásu súčasného traktora možno pripomenie futuristické nadšenie z techniky, ktoré naopak s emocionálnou mnohostrannosťou stlmí svojou schopnosťou senzitívneho nájdenia krásy a hodnôt v starom náradí alebo nepotrebnej súčiastke alebo v principiálnom návrate k rurálnej kultúre láskavo vnímaného vidieckemu prostrediu. Umelcov projektovaný program, situovaný do prostredia prírody, bytostne potrebuje prežitok slnka, vody, vetra, klíčenia semien, kosenia trávy a iných, pre väčšinu populácie zanedbateľných a neviditeľných činností.  

Peter Králik sa snaží navrátiť dôstojnosť sedliackemu stavu. „Velebenie“ poľnohospodárstva je jeho privátnou víziou krásna. Súčasne apelatívnym spôsobom poukazuje na zneuctenie jednej z najpodstatnejších tradícií našej civilizácie. Umelcovo snaženie, povedľa svojej nesmiernej hravosti, spontánnosti a zahĺbenia sa do témy, prináša svoju úrodu v šifre a symbolickom posolstve. Autor asociáciami múdro poukazuje na prácu, potravu, život, prírodu, spoločnosť na mnohostrannosť a dôležitosť ich vzťahov. Adoratívne povýšenie nástrojov a mechanizmov na piedestál (skutočný i symbolický v podobe nájdenia svojho životného programu) vo farbe olympijských kovov sú autorovou úprimnou a naliehavou výpoveďou aj k práci, ktorej bezprostredným výsledkom je každodenný chlieb.

Výstava bude otvorená dňa 15. apríla 2011 o 17.00 hod v priestoroch Vlastivedného múzea v Trebišove 22. mája 2011.

 

Kto je Online

Práve tu je 52 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com