Vytlačiť

Aktuálne výstavy

Michal Závacký - Z tvorby

5. december 2019 – 19. január 2020

Výstava - revolučné udalosti 1917 a osudy ruského kozáctva

9. november 2019

Múdro sporiť a rozumne míňať

do 31.8.2020

Milan Lukáč - Sochy / obrazy

od 30.1.2020 do 22.3.2020