Články

Vytlačiť

226. výročie narodenia grófa Karola III. Andrássyho

Andrássyovci boli šľachtickým rodom pochádzajúcim zo Sedmohradska. Rod Andrássy už od 17. storočia zaujal významné postavenie v živote Uhorska. Vrchol postavenia rod dosiahol na prelome 19. a 20. storočia.

Gróf Karol III. Andrássy sa narodil 29. februára 1792 v Rožňave. Jeho rodičmi boli gróf Jozef Andrássy (1762-1834) - vojenský dôstojník a grófka Walburga Csákyová (1770-1797). Gróf sa v roku 1809 v Betliari oženil s grófkou Etelkou Szapáryovou, čím sa spojili dva veľmi významné aristokratické rody Uhorska. Etelka patrila zdedeným pozemkovým vlastníctvom medzi najbohatšie ženy v Uhorsku.

V manželstve sa Karolovi a Etelke narodili štyri deti:

  • Kornélia (1820-1868)
  • Emanuel (1821-1891), zdedil parchovianske panstvo a panstvo vo Kamenici nad Cirochou
  • Július (1823-1890), zdedil trebišovské panstvo
  • Aladár (1827-1903), zdedil humenské panstvo

Gróf Karol III. Andrássy patril medzi najuznávanejších šľachticov prvej polovice 19. storočia. Preslávil sa predovšetkým ako podnikateľ v oblasti železiarstva a ako autor mnohých odborných štúdií zaoberajúcich sa problematikou hospodárskeho rozvoja Uhorska. Karol Andrássy bol predsedom Spoločnosti pre reguláciu Tisy a spoluzakladateľom železiarní v Ózde. V roku 1839 a 1844 bol vyslancom na Uhorskom sneme.

Karol zomrel 22. augusta 1845 v Bruseli , kde ho zastihla nepredvídaná smrť na študijnej ceste. Osud Karolovi a Etelke ani po smrti nežičil. Aj po smrti zostali odlúčení. Gróf Karol III. bol v roku 1845 pochovaný v rodinnej hrobke Andrássyovcov na Krásnej Hôrke a grófka Etelka bola pochovaná v roku 1876 do krypty pod rímskokatolíckym kostolom Navštívenia blahoslavenej Panny Márie v Trebišove.

Karoly III. Andrassy

Karol III. Andrássy, portrét zo štyridsiatych rokov 19. storočia
Autor József Borsos – obraz je uložený vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

sšzsn