Vytlačiť

Vesmír a slnečná sústava Sečovce 2017

Súťaž sa uskutočnila pri príležitosti Dňa zimného slnovratu, ktorý nastane 21. 12. 2017 o 17 hod. a 28. min., a je určená pre žiakov 4. ročníkov ZŠ. Dňa 30. novembra súťažilo sedem dvojčlenných družstiev v Centre voľného času v Sečovciach.

Pred súťažou si vylosovali názvy svojich družstiev podľa súhvezdí a to: Levy, Raci, Strelci, Škorpióni, Barani, Ryby a Býci. Súťaže sa zúčastnili: ZŠ na ul. Obchodnej, ZŠ Svätej Rodiny a ZŠ ul. Komenského. Svoje vedomosti si overili v piatich kolách. Prvé dve kolá boli písomné testy, potom nasledovala tajnička a ďalšie kolo bolo zamerané na postreh a logické myslenie. V poslednom kole žiaci spoznávali obrázky objektov z vesmíru a kozmonautiky.

Všetky otázky sa týkali hlavne astronómie a boli prispôsobené veku súťažiacich. Správne odpovede posudzovala porota v zložení: Mgr. Mária Gimová a Beáta Lešková z Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína – útvaru astronómie v Trebišove a Edita Mitrová z CVČ v Sečovciach.

Výsledky súťaže

1. miesto:
Emma Kičinková, ZŠ Obchodná 5, Sečovce
Radoslava Jacková, ZŠ Obchodná 5, Sečovce

2. miesto:
Katarína Machová, CZŠ sv. Rodiny, Sečovce
Alexandra Bieleková, CZŠ sv. Rodiny, Sečovce

3. miesto:
Liana Nováková, ZŠ Obchodná 5, Sečovce
Štefan Kríž, ZŠ Obchodná 5, Sečovce