Vytlačiť

Vesmír a slnečná sústava Trebišov 2017

V Trebišove si žiaci štvrtých ročníkov 12. decembra 2017 taktiež pripomenuli Deň zimného slnovratu . V našom meste bol to už 21. ročník tejto súťaže. Zúčastnili sa jej žiaci z týcho základných škôl: M. R. Štefánika, Komenského 8 a Pribinova 34.

Školy, ktoré majú viac ako dve triedy v štvrtom ročníku zostavili dve dvojčlenné družstvá, takže súťažili štyri dvojčlenné družstvá s týmito názvami – Vodnári, Strelci, Raci, Ryby a jedna žiačka tvorila jedno družstvo – Levy, nakoľko jej spolusúťažiaci sa pre chorobu súťaže nemohol nezúčastniť.

Podobne ako v Sečovciach aj Trebišovčania súťažili v piatich kolách rozdelených na dve písomné, tajničku, logiku a poznávanie obrázkov z hlbín vesmíru. Odpovede súťažiacich vyhodnocovala porota v zložení: Mgr. Mária Gimová a Beáta Lešková z Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína – útvaru astronómie v Trebišove a RNDr. Ľudmila Mošková - učiteľka

Súťaž v Trebišove po vyhodnotení poroty priniesla tieto výsledky:

1. miesto:

Anna Molčányiová, ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov
Barbora Košarová, ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

2. miesto:
Samuel Jacko, ZŠ Pribinova 34, Trebišov
Boris Gábor, ZŠ Pribinova 34, Trebišovv

3. miesto:
Michaela Bérešová, ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov
Patrik Grecula, ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

Úspešnými sa však stali všetci súťažiaci, lebo preukázali výborné vedomosti z takého náročného odboru akým je astronómia. Ani jeden súťažiaci neodišiel s prázdnymi rukami. Všetci dostali za svoju námahu diplomy a pozornosť vo forme vecnej ceny.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto súťaže, ktorý sa uskutoční približne v rovnakom predvianočnom období v roku 2018.