Vytlačiť

Vesmír očami detí 2018 - vyhlásenie súťaže

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

 útvar astronómie, Trebišovvyhlasuje okresné kolo
XXXIII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže
VESMÍR OČAMI DETÍ


Súťaž prebehne v dvoch etapách:

1. etapa - okresné kolá (spádová oblasť)
2. etapa - celoslovenské  kolo


Podmienky súťaže: 
Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:
1. kategória - materské školy
2. kategória - 0. - 4. ročník ZŠ
3. kategória - 5. - 9. ročník ZŠ
4. kategória - základné umelecké školy - prípravné štúdium ZUŠ a 0. - 4. ročník ZŠ
5. kategória - základné umelecké školy – 5. - 9. ročník ZŠ

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou o formáte maximálne A2.

Na zadnú stranu práce treba napísať názov práce, meno a adresu autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho. Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie. V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov. 

Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.


Súťažné práce v 1. etape posielajte do 23. februára 2018
na adresu:


Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
Útvar astronómie
M.R.Štefánika 257/65
075 01 Trebišov


tel.: 0902 627 882
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.