Vytlačiť

Zapojili sme sa do kampane Európske solárne dni 2018

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove – útvar astronómie sa aj tento rok zapojilo do osvetovej kampane s názvom „Európske solárne dni".

Pri tejto príležitosti sme sa prostredníctvom organizovaných podujatí venovali zvyšovaniu verejného povedomia o solárnej energii ako o nevyčerpateľnom zdroji energie, rovnako aj podpore jej využívania čoraz väčším počtom ľudí v Európskej únii.

V rámci projektu sme navštívili ZŠ na ul. M. R. Štefánika v Trebišove a ZŠ Leles. Cieľom podujatí bolo priblížiť žiakom ZŠ možnosti využitia solárnej energie. Pre žiakov sme pripravili pútavé rozprávanie o Zemi, vesmíre a Slnku, ako aj využiteľnosti energie z neho získanej. Deviataci si so záujmom vypočuli multimediálnu prednášku na tému „Slnko, využitie slnečnej energie". Žiaci v ZŠ Leles okrem prezentácií absolvovali aj pozorovanie Slnka v areáli školy. Prednášky a pozorovanie sme žiakom prezentovali interaktívnou formou. Odmenou za ich aktivitu boli poskytnuté propagačné materiály.

Jedným z podujatí projektu bolo aj verejné pozorovanie Slnka v areáli múzea formou projekcie, pomocou špeciálnych slnečných okuliarov a tmavých zváračských sklíčok. Účastníci pozorovania sa zoznámili so Slnkom ako fyzickou hviezdou s potenciálom zdroja nevyčerpateľnej čistej energie.

Najväčším prínosom podujatí je rozširovanie vedomostí žiakov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie presahujúce hranice školských osnov. Týmto spôsobom je možné šíriť osvetu environmentálneho charakteru, na ktorý sa v súčasnosti neustále apeluje. Nie menej dôležitým efektom je aj prehlbovanie záujmu detí a mládeže o prírodné vedy.