Vytlačiť

Vesmír a slnečná sústava Sečovce 2018

Už po deviatykrát sa žiaci štvrtých ročníkov všetkých sečovských základných škôl zúčastnili vedomostnej súťaže z astronómie pod názvom Vesmír a slnečná sústava. Súťaž sa uskutočnila 4. decembra v Centre voľného času v Sečovciach.

Súťažilo sedem dvojčlenných družstiev a to zo ZŠ na ul. Obchodnej, ZŠ Komenského a CZŠ Svätej Rodiny. Každé družstvo súťažilo pod názvom súhvezdia. A tak súťažili medzi sebou družstvá s týmito názvami: Levy, Raci, Strelci, Rysy, Ryby, Barani a Škorpióni.

Svoje vedomosti si overili v piatich kolách. Prvé dve boli formou testov, potom nasledovala tajnička, ďalšie bolo zamerané na praktické úlohy a logické myslenie, posledné zo spoznávania obrázkov. Všetky otázky sa týkali hlavne astronómie a boli prispôsobené veku súťažiach.

Správne odpovede posudzovala porota v zložení: Mgr. Mária Gimová a Beáta Lešková z MaKCJZ útvaru astronómie v Trebišove a Edita Mitrová z CVČ v Sečovciach.

Súťaž po vyhodnotení poroty priniesla tieto výsledky:

1. miesto:
Sebastián Steranka, ZŠ ul. Obchodná, Sečovce
Branislav Malik, ZŠ ul. Obchodná, Sečovce

2. miesto:
Adriana Kramerová, ZŠ ul. Obchodná, Sečovce
Tamara Šoltésová, ZŠ ul. Obchodná, Sečovce

3. miesto:
Patrik Balog, CZŠ Svätej Rodiny, Sečovce
Frederika Gasperová, CZŠ Svätej Rodiny, Sečovce

Všetci súťažiaci sa na túto súťaž dobre pripravili. Dokázali, že vesmír pre nich nie je cudzí. Preukázali veľmi dobré vedomosti z astronómie vzhľadom na ich vek a dokázali, že v astronómii sa vedia dobre orientovať, hoci je to jeden z najťažších odborov.

Za svoje vedomosti všetci zúčastnení získali vecné ceny od Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove, Centra voľného času v Sečovciach a sponzorov. Víťazi boli ohodnotení aj diplomami.

Kto je Online

Práve tu je 76 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com