Vytlačiť

Vesmír a slnečná sústava Trebišov 2018

Astronomická súťaž „Vesmír a slnečná sústava" určená pre žiakov 4. ročníkov ZŠ pokračovala v Trebišove už 22. ročníkom. Konala sa 11. decembra. Uskutočnili sme ju pri príležitosti dňa zimného slnovratu, ktorý tohto roku nastal 21. decembra o 23. hodine a 23. minúte.

Do súťaže v Trebišove sa zapojili tieto štyri školy: ZŠ ul. Pribinova 34, ZŠ ul. Komenského 8, ZŠ ul. M. R. Štefánika a ZŠ ul. Gorkého. Žiaci súťažili v dvojčlenných družstvách. Súťažiaci sa museli popasovať s úlohami rôzneho charakteru. Prvé dve písomné kolá a tajnička boli zamerané na teoretické vedomosti z vesmíru a slnečnej sústavy. Potom nasledovalo kolo, v ktorom súťažiaci riešili praktické a logické úlohy. Posledným kolom bolo spoznávanie obrázkov, medzi ktorými boli nielen obrázky planét, ale aj obrázky z hlbokého vesmíru a kozmonautiky.

Výsledky súťaže vyhodnocovala porota v zložení: RNDr. Ľudmila Mošková, Mgr. Mária Gimová a Beáta Lešková.

Súťaž po vyhodnotení poroty priniesla tieto výsledky:

1. miesto:
Adam Rabina, ZŠ Pribinova 34, Trebišov
Emma Sofia Synová, ZŠ Pribinova 34, Trebišov

2. miesto:
Sofia Chiara Burdová ZŠ Komenského 8, Trebišov
Alexandra Tirpáková, ZŠ Komenského 8, Trebišov

3. miesto:
Emília Malecová, , ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov
Oliver Rohaľ, ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

Úspešnými sa však stali vlastne všetci súťažiaci, lebo preukázali výborné vedomosti z takého náročného odboru ako je astronómia. Ani jeden súťažiaci neodišiel s prázdnymi rukami, všetci dostali za svoju námahu diplomy a pozornosť vo forme vecnej ceny. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto súťaže, ktorý sa uskutoční približne v rovnakom predvianočnom období v roku 2019.

Kto je Online

Práve tu je 53 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com