Vytlačiť

Ako sme strávili Deň hvezdární a planetárií 2019

Deň hvezdární a planetárií sme 17. marca oslávili aj v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína, útvare astronómie, v Trebišove. Na tento deň sme pripravili zaujímavé astronomické programy pre všetky vekové kategórie.

Deti si vypočuli rozprávku Slnko a jeho rodina. Potom mali možnosť zhotoviť a vyskúšať si slnečné hodiny, zhotoviť papierové rakety, vymaľovať astronomické maľovanky, pomocou morzeovky vylúštiť astronomické pojmy, vylúštiť astronomickú tajničku a poskladať puzzle s vesmírnou tematikou.

Pre dospelých boli pripravené filmy s astronomickou tematikou. Nechýbali ani informácie o najnovších poznatkoch vo výskume vesmíru, o astronomických úkazoch, ktoré nás ešte v tomto roku čakajú. Pripomenuli sme im tohtoročné významné okrúhle výročia ako 20. výročie letu prvého slovenského kozmonauta I. Bellu, 50. výročie pristátia prvého kozmonauta na Mesiaci, 100. výročie úmrtia M. R. Štefánika a 100 rokov od založenia Medzinárodnej astronomickej únie. Účastníci, ktorí nás počas tohto dňa navštívili, si mohli pozrieť aj výstavu detských výtvarných prác pod názvom „Vesmír očami detí".

Počasie v tento deň bolo priaznivé až do neskorých večerných hodín. To nám umožnilo pohľad na našu hviezdu Slnko pomocou špeciálnych slnečných okuliarov a zváračských sklíčok. Vo večerných hodinách nasledovalo pozorovanie hviezdnej oblohy s odborným výkladom pri ďalekohľade.

FOTOGALÉRIA