Vytlačiť

Vesmír a slnečná sústava Sečovce 2019

Žiaci štvrtých ročníkov všetkých sečovských základných škôl sa zúčastnili vedomostnej súťaže z astronómie pod názvom Vesmír a slnečná sústava, ktorú každoročne uskutočňujeme od roku 2006 v spolupráci s CVČ v Sečovciach. Súťaž sa uskutočnila 26. novembra v Centre voľného času v Sečovciach. Súťažilo osem dvojčlenných družstiev a to zo ZŠ na ul. Obchodnej, ZŠ Komenského a CZŠ Svätej Rodiny. Každé družstvo súťažilo pod názvom súhvezdia. A tak súťažili medzi sebou družstvá s týmito názvami: Levy, Raci, Strelci, Rysy, Líšky, Býci, Barani a Škorpióni.

Na súťaž boli pripravené kolá, v ktorých si žiaci mohli preveriť svoje vedomosti z astronómie. Prvým kolom bol písomný test, kde súťažiaci písomne odpovedali na otázky, v druhom kole mali na výber správnu odpoveď z troch možností, potom nasledovala tajnička, ďalšie kolo obsahovalo zadania z logických úloh a posledné kolo bolo zamerané na poznávanie obrázkov vesmírnych objektov. Odpovede súťažiacich v prvých troch kolách boli veľmi vyrovnané, až posledné kolá vytvorili konečné bodové rozdiely.

Správne odpovede posudzovala porota v zložení: Mgr. Mária Gimová a Beáta Lešková z MaKCJZ útvaru astronómie v Trebišove, Mgr. Ľubica Holcer a Edita Mitrová z CVČ v Sečovciach.

Súťaž po vyhodnotení poroty priniesla tieto výsledky:

1. miesto:
Branislav SOTÁK, ZŠ ul. Obchodná, Sečovce
Daniela VASILKOVÁ, ZŠ ul. Obchodná, Sečovce

2. miesto:
Filip ĽAŠ, ZŠ ul. Obchodná, Sečovce
Martin KUŠNIRIK, ZŠ ul. Obchodná, Sečovce

3. miesto:
Samuel ŠÁNDOR, CZŠ Svätej Rodiny, Sečovce
Natália MASLIŠOVÁ, CZŠ Svätej Rodiny, Sečovce

Všetci súťažiaci sa na túto súťaž dobre pripravili. Dokázali, že vesmír pre nich nie je cudzí. Preukázali veľmi dobré vedomosti z astronómie vzhľadom na ich vek a dokázali, že v astronómii sa vedia dobre orientovať, hoci je to jeden z najťažších odborov.

Za svoje vedomosti všetci zúčastnení získali vecné ceny a diplomy.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme.

Kto je Online

Práve tu je 69 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com