Vytlačiť

Svetový kozmický týždeň 2021

Svetový kozmický týždeň 2021

4. – 10. október  

Začiatok októbra sa už tradične spája s celosvetovou oslavou kozmonautiky a kozmického výskumu – Svetovým kozmickým týždňom (World Space Week, WSW). Svetový kozmický týždeň bol oficiálne vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1999 a uskutočňuje sa každoročne 4. – 10. októbra, ako pripomenutie si dvoch kľúčových udalostí: 4. októbra 1957 bola vypustená prvá umelá družica Zeme Sputnik 1. a 10. októbra 1967 nadobudla platnosť Dohoda o kozmickom priestore.

Poslaním asociácie World Space Week Association (WSWA) je posilniť prepojenie medzi vesmírom a spoločnosťou prostredníctvom verejného vzdelávania, účasti a dialógu o budúcnosti vesmírnych aktivít s využitím centra pozornosti Svetového týždňa vesmíru.

Témou Svetového kozmického týždňa 2021 je

„ŽENY VO VESMÍRE"
("Women in space")

Téma má inšpirovať mladé ženy celého sveta vzdelávať sa v štyroch základných oblastiach, veda, technológie, inžinierstvo a matematika, budúcej kariére v kozmickom priemysle a oslavovať úspechy a príspevky žien vo vede a kozmickom sektore. Či už ide o návrat ľudí na Mesiac, zhromažďovanie vzoriek z asteroidov, skúmanie planét našej slnečnej sústavy alebo nazeranie späť v čase pomocou Hubblovho ďalekohľadu.

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, útvar astronómie, sa tohto roku už po šestnástykrát zúčastní osláv Svetového kozmického týždňa. Tak ako v uplynulých rokoch, tak aj v tomto roku pripravujeme k tejto medzinárodnej akcii zaujímavé prednášky a výstavu pod názvom:

„ŽENY VO VESMÍRE"

 

plagat vystava zeny vo vesmire