Vytlačiť

Vyhodnotenie okresného kola súťaže Vesmír očami detí 2014

Mesiace február a marec sú v našom regióne už tradične spojené s astronómiou, kedy sa snúbi fantázia detí s krásami nekonečného vesmíru. Aj tento XXIX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí potvrdil, že problematika vesmíru je pre deti stále veľkým lákadlom a zdrojom inšpirácie.

Už 29 rokov vystavuje Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, útvar astronómie, v Trebišove prostredníctvom výtvarných prác detí a žiakov zaslaných do súťaže „Vesmír očami detí“ ich pohľad na vesmír detskými očami.

Odborná porota sa zišla dňa 20. februára 2014, aby v piatich vyhlásených kategóriách vybrala päť postupujúcich prác do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Okrem toho určila aj prvé tri miesta a spomedzi všetkých prác vybrala tie, ktoré sú inštalované na tejto výstave. Výstava je prehliadkou výtvarných prác detí materských, základných a základných umeleckých škôl v okrese Trebišov.

Do tohto ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže sa na okresnom kole vyhlásenom Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove zapojilo 11 materských škôl, 18 základných škôl, 3 špeciálne základné školy a 3 základné umelecké školy. Najsilnejšie zastúpenými boli dve kategórie žiakov základných škôl, ktoré vytvorili 276 prác s tematikou vesmíru. Zahanbiť sa nedali ani najmladší súťažiaci – škôlkári s 84 prácami. Základné umelecké školy prispeli 52 prácami. Spolu do súťaže sa zapojilo 412 detí a žiakov. O kvalitnej úrovni súťaže svedčia aj tri ocenené práce v minulom roku na celoslovenskom kole súťaže v SÚH v Hurbanove.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a otvorenie výstavy sa uskutočnilo 27. februára vo výstavnej miestnosti Kultúrneho centra južného Zemplína / SNP 1049/76 / v Trebišove. Výstavu si môžete pozrieť v termíne od 27. 2. 2014 do 26. 3 2014 (okrem 19. marca) každý pracovný deň od 8:00 do 15:00 hod. Všetkým postupujúcim a ich pedagógom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v celoslovenskom kole v Hurbanove. Zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným školám .

Príloha:
docVOD_2014_vyhodnotenie.doc61.00 KB