Vytlačiť

Európske solárne dni 2014

Tohto roku sme sa rozhodli vycestovať do okresu mesta Trebišov, konkrétne do ZŠ na ulici Orieškovej v obci Leles. Účelom podujatia bolo priblížiť žiakom ZŠ možnosti využitia solárnej energie a jej využitie v rôznych odvetviach, ale aj využívanie ďalších alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie.

Dňa 13. mája 2014 pracovníci Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína, útvaru astronómie v Trebišove pripravili podujatie k projektu Európske solárne dni. Zúčastnení žiaci si so záujmom vypočuli multimediálnu prednášku na tému „Alternatívne zdroje energie a ich využitie v praxi“ formou prezentácie doplnenú animáciami. Najprv sa bližšie zoznámili s našou hviezdou – Slnkom. Dozvedeli sa o jej zložení, fungovaní a o jeho celkovom energetickom vyžarovaní, ktorý pre človeka predstavuje prakticky nevyčerpateľný zdroj čistej energie.

Okrem solárnej energie sa účastníci oboznámili aj s inými ekologickými zdrojmi energie, ktoré má ľudstvo k dispozícii ako sú napr. vodný, prílivový, veterný, geotermálny atď. Po prednáške nasledovala diskusia a otázky z našej strany, za ktoré v prípade správnej odpovede žiaci dostávali poskytnuté propagačné materiály s logom európskych solárnych dní. Podujatia sa zúčastnili žiaci 7., 8. a 9. ročníka.

Toto podujatie rozšírilo obzor vedomostí žiakov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie, čo je veľmi dôležité pre budúci rozvoj žiakov a takto aj získali informácie o všeobecnom ponímaní enviromentálneho povedomia.