Vytlačiť

Svetový kozmický týždeň 2014

Svetový kozmický týždeň 2014

4. – 10. október  

Začiatok októbra sa už tradične spája s celosvetovou oslavou  kozmonautiky a kozmického výskumu – Svetovým kozmickým týždňom (World Space Week, WSW). Svetový kozmický týždeň bol oficiálne vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1999 a uskutočňuje sa každoročne 4. – 10. októbra, ako pripomenutie si dvoch kľúčových udalostí:  4. októbra 1957 bola vypustená prvá umelá družica Zeme Sputnik 1. a 10. októbra 1967 nadobudla platnosť Dohoda o kozmickom priestore.

Hlavnými úlohami Svetového kozmického týždňa je predovšetkým celosvetovo:

  • informovať verejnosť o výhodách, ktoré jej prináša kozmický výskum,
  • podporiť väčšie využitie vesmíru pre udržateľný hospodársky rozvoj,
  • prejaviť podporu verejnosti vesmírnym programom,
  • viesť deti a mládež k záujmu o poznávanie vesmíru a ich budúcnosti,
  • podporovať inštitúcie pri ich zapojení do vesmírnych programov,
  • starať sa o medzinárodnú spoluprácu vo vesmírnom výskume a vzdelávaní.

Každý rok má Svetový kozmický týždeň svoje motto.

Témou ročníka 2014 je

"VESMÍR: VEDIE TVOJU CESTU"


Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína - útvar astronómie sa tohto roku už po deviatykrát zúčastnilo osláv Svetového kozmického  týždňa.

Navštívili sme obce Borša a Leles. Dňa 8. októbra sme pre žiakov v ZŠ v Borši pripravili astronomické prednášky a besedy na témy „Slnečná sústava a vesmír okolo nás, Kozmonautika a Poďte s nami za hviezdami“. Ďalší deň 9.októbra sme boli v ZŠ Leles, kde sa žiaci dozvedeli o záhadách vesmíru a kozmických letoch formou mutimediálnych prednášok na témy „Vznik a vývoj vesmíru, Hviezdy a galaxie, Od Sputnika po raketoplán a Cestovanie slnečnou sústavou.

Svetový kozmický týždeň 2014 vyzdvihuje výhody satelitnej navigácie pre ľudstvo. V roku 2014 sme svedkami zavádzania mnohých vylepšených a úplne nových globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS), ako je tretia generácia GPS, GLONASS a Galileo Beidou. S nárastom systémov sme tiež svedkami enormného nárastu aplikácií satelitnej navigácie, v cestnej navigácii, ale aj v letectve, lodnej doprave, poľnohospodárstve, obnovy po haváriách a v mnohých ďalších oblastiach. A nesmieme zabudnúť na GPS prijímače vo vašom smartfóne, ktorý vám pomôže nájsť cestu, alebo nájsť miesta vo vašom okolí!