Vytlačiť

Vesmír a slnečná sústava

Vedomostnú súťaž z astronómie pod názvom Vesmír a slnečná sústava každoročne pripravujeme pri príležitosti dňa zimného slnovratu, ktorý v tomto roku nastal 22. decembra o 00 hod. a 3. min. Súťaž je určená pre žiakov štvrtých ročníkov základných škôl. Táto súťaž je už tradične uskutočňovaná nielen v Trebišove, ale aj v Sečovciach.

SEČOVCE

Dňa 26. novembra súťažilo sedem dvojčlenných družstiev v Centre voľného času v Sečovciach. Po vylosovaní názvov súhvezdí to boli tieto súťažné družstvá: Levy, Raci, Strelci, Líšky, Rysy, Ryby a Býci. Súťaže sa zúčastnili ZŠ na ul. Obchodnej, ZŠ Svätej Rodiny a ZŠ ul. Komenského. Svoje vedomosti si overili v piatich kolách. Prvé dve kolá boli písomné testy, potom nasledovala tajnička a ďalšie kolo s názvom „Hlavolamy" bolo zamerané na postreh a logické myslenie. V poslednom kole žiaci súťažili v spoznávaní objektov z vesmíru a kozmonautiky pomocou premietania obrázkov cez dataprojektor.

Všetky otázky sa týkali hlavne astronómie a boli prispôsobené veku súťažiach. Správne odpovede posudzovala porota v zložení: Mgr. Mária Gimová a Miroslav Tirpák z Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína – útvaru astronómie v Trebišove a Edita Mitrová z CVČ v Sečovciach.

Výsledky súťaže:

1. miesto:
Marek Leškanič ZŠ ul. Obchodná 5 Sečovce
Adrián Süč ZŠ ul. Obchodná 5 Sečovce

2. miesto:
Peter Ančočik ZŠ Sv. rodiny Sečovce
Štefan Šimai ZŠ Sv. rodiny Sečovce

3. miesto:
Noemi Riniková ZŠ Sv. rodiny Sečovce
Zuzana Bukatová ZŠ Sv. rodiny Sečovce

Všetci súťažiaci boli na túto súťaž veľmi dobre pripravení a preukázali veľmi dobré vedomosti z astronómie.
Za svoje vedomosti získali všetci súťažiaci vecné ceny od Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove a Centra voľného času v Sečovciach. Víťazi boli ohodnotení aj diplomami.

TREBIŠOV

V Trebišove sa uskutočnila tá istá súťaž pre žiakov štvrtých ročníkov ZŠ dňa 11. decembra 2014. V Trebišove to bol 19. ročník tejto súťaže. Ako zvyčajne súťažili žiaci z týchto základných škôl: M. R. Štefánika, Komenského 8, CZŠ sv. Juraja na ul. Gorkého a Pribinova 34. Školy, ktoré majú viac ako dve triedy v štvrtom ročníku zostavili dve dvojčlenné družstvá, takže súťažilo šesť dvojčlenných družstiev, ktoré boli pomenované podľa súhvezdí.
Podobne ako v Sečovciach aj Trebišovčania súťažili v piatich kolách rozdelených na dve písomné, tajničku, hlavolamy a poznávanie objektov z vesmíru.

Po záverečnom ščítaní bodov boli žiaci zo ZŠ Komenského a CZŠ sv. Juraja na ul. Gorkého na tom bodovo rovnako, a preto sme museli urobiť rozboj o tretie miesto. Po prvom kole rozboja pozostávajúcom z dolpňujúcich otázok bol stav nerozhodný. Až v druhom kole rozboja si nakoniec tretie miesto vybojovali žiaci zo ZŠ Komenského 8 v Trebišove.

Súťaž v Trebišove po vyhodnotení poroty priniesla tieto výsledky:

1. miesto:
Ivo Micišin ZŠ Pribinova 34, Trebišov
Patrik Ragan ZŠ Pribinova 34, Trebišov

2. miesto:
Dominik Sabo ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov
Peter Gore ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

3. miesto:
Miroslav Tirpák ZŠ Komenského 8, Trebišov
Lukáš Jančišin ZŠ Komenského 8, Trebišov

Všetci súťažiaci preukázali výborné vedomosti z takého náročného odboru akým je astronómia. Ani jeden súťažiaci neodišiel s prázdnymi rukami. Všetci dostali za svoju námahu diplomy a pozornosť vo forme vecnej ceny.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto súťaže, ktorý sa uskutoční v rovnakom predvianočnom období v roku 2015.

Kto je Online

Práve tu je 43 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com