Vytlačiť

Večerné pozorovanie oblohy 30/1/15 - pozvánka

MÚZEUM A KULTÚRNE CENTRUM JUŽNÉHO ZEMPLÍNA V TREBIŠOVE
ÚSEK OSVETOVEJ, PREZENTAČNEJ A PROPAGAČNEJ ČINNOSTI
útvar astronómie

kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Vás pozýva na

Večerné pozorovanie hviezdnej oblohy

KEDY?

30. januára 2015 (piatok)

ZAČIATOK POZOROVANIA

18.00 hod.

KONIEC POZOROVANIA

19.00 hod.

MIESTO POZOROVANIA

areál nemocnice (pri fontáne)
 

Pozorovanie - Mesiac, Jupiter, súhvezdia

Pozorovanie je bezplatné

V prípade nepriaznivého počasia je pripravený náhradný program v sídle MaKCJZ – útvaru astronómie, SNP1049/76, Trebišov (pôvodné sídlo ROS)