Vytlačiť

Večerné pozorovanie oblohy 23/10/2015

MÚZEUM A KULTÚRNE CENTRUM JUŽNÉHO ZEMPLÍNA V TREBIŠOVE
ÚSEK OSVETOVEJ, PREZENTAČNEJ A PROPAGAČNEJ ČINNOSTI
útvar astronómie

kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Vás pozýva na

Večerné pozorovanie hviezdnej oblohy

KEDY?

23. októbra 2015 (piatok)

ZAČIATOK POZOROVANIA

18:30 hod.

KONIEC POZOROVANIA

20:00 hod.

MIESTO POZOROVANIA

areál nemocnie (pri fontáne)
 

Pozorovanie - Mesiac, orientácia na oblohe, súhvezdia

Pozorovanie je bezplatné

V prípade nepriaznivého počasia je pripravený náhradný program v sídle MaKCJZ – útvaru astronómie, SNP1049/76, Trebišov (pôvodné sídlo ROS)