Vytlačiť

Spomienka na zakladateľku hvezdárne v Trebišove

SPOMIENKA NA PhDr. ALŽBETU REISKUPOVÚ
- popularizátorku astronómie, zakladateľku Hvezdárne v Trebišove

20. výročie úmrtia

* 19.11.1945 Martin
† 18. 2.1996 Sečovce

PhDr. ALŽBETA REISKUPOVÁ, rodená Nirodová, sa narodila 19. novembra 1945 v Martine. Študovala na ukrajinskom gymnáziu v Prešove. V štúdiu pokračovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor filozofia – fyzika. Prvý rok pracovala ako stredoškolská učiteľka na Strednej ekonomickej škole vo Vranove nad Topľou, štyri roky ako odborná asistentka na Filozofickom ústave SAV v Bratislave. Ďalších šesť rokov – keďže sa medzitým vydala a kvôli dvom deťom chcela byť čo najbližšie – učila vo svojom bydlisku v Sečovciach a dva roky na Strednej ekonomickej škole v Trebišove. V roku 1983 nastúpila ako metodička do Hvezdárne v Michalovciach. V priebehu tohto pôsobenia si vykonala rigorózne skúšky z filozofie. Vo Hvezdárni v Michalovciach pôsobila ako vedúca popularizačno – vzdelávacieho oddelenia.

V roku 1988 založila Okresnú ľudovú hvezdáreň v Trebišove a jej riaditeľkou bola do konca života.

Počas pôsobenia na hvezdárni svoj život zasvätila popularizácii astronómie a ostatných prírodných vied, práci s deťmi a mládežou. Prednášala deťom materských škôl, žiakom, mládeži i dospelým v obciach a mestách okresu Trebišov a aj mimo neho. Pripravovala semináre z astronómie pre učiteľov prírodovedných odborov. Zaslúžila sa o vznik a rozvoj astronomických krúžkov na základných a stredných školách. Organizovala verejné pozorovania Slnka, slnečných škvŕn, planét, komét, Mesiaca, mesačných zatmení. Poskytovala cenné rady, literatúru i techniku.

PhDr. ALŽBETA REISKUPOVÁ bola aktívna aj v publikačnej činnosti. Publikovala v časopise Kozmos a Slovo Zemplína. Vydávala metodické materiály a pomocné materiály pre astronomické krúžky.

Okrem zanietenej popularizátorky astronómie bola aj skvelou kolegyňou, obetavou a chápavou kamarátkou.

Pre astronómiu zapálila veľa sŕdc. Jej vlastné však dotĺklo veľmi náhle a bez slova rozlúčky 18. februára 1996 vo veku 50 rokov.

Česť jej pamiatke!

 

 

Kto je Online

Práve tu je 81 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com