Vytlačiť

Vyhodnotenie okr.kola súťaže - Čo vieš o hviezdach ?

Okresné kolo súťaže ČVOH 2014 v 1. a 2. kategórii sa konalo v dňoch 7. a 8. apríla a v 3. kategórii 1. apríla 2016 v sídle Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove. Súťaže sa zúčastnili žiaci a študenti z týchto škôl:

ZŠ Čerhov, ZŠ Pribinova 34 Trebišov, ZŠ Komenského 8 Trebišov, ZŠ M. R. Štefánika Trebišov, ZŠ Obchodná Sečovce, ZŠ K.Chlmec, ZŠ Leles, CZŠ sv. Juraja Trebišov, Gymnázium Trebišov, Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov, Gymnázium v Sečovciach.

Spolu sa vo všetkých kategóriách zúčastnilo 48 súťažiacich.

Súťažiaci si overili svoje vedomosti z astronómie formou písomných odpovedí zo všeobecnej astronómie, testu z kozmonautiky, histórie astronómie a astronomických prístrojov, tajničky, príkladov, obrázkov objektov, kozmonautiky a osobností astronómie a slepej mapy hviezdnej oblohy – súhvezdí, hviezd a objektov hlbokého vesmíru.

Výsledky súťaže vyhodnocovala porota v zložení:

Mgr. Mária Gimová (MaKCJZ TV, útvar astronómie)
Miroslav Tirpák (MaKCJZ TV, útvar astronómie)
RNDr. Igor Parnahaj (člen Klubu astronómov pri MaKCJZ TV, útvar astronómie)
Mgr. Zuzana Bohácsová

Súťaž priniesla tieto výsledky:

1. kategória: žiaci základných škôl 4. - 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia

1. miesto: Miroslav TIRPÁK – ZŠ Komenského 8, Trebišov
2. miesto: Ivo MICIŠIN – ZŠ Pribinova 34, Trebišov
3. miesto: Veronika KENTOŠOVÁ – ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

2. kategória: žiaci základných škôl 7. - 9. ročník a 2. - 4. ročník 8 - ročného gymnázia

1. miesto: Jakub POPOVIČ – ZŠ ul. Obchodná 5, Sečovce
2. miesto: Ján PLAVNICKÝ – ZŠ M.R. Štefánika, Trebišov
3. miesto: Krištof KOŠKO – ZŠ M.R. Štefánika, Trebišov

3. kategória: študenti stredných škôl, gymnázií a 5. - 8. ročník 8 - ročného gymnázia

1. miesto: Tomáš TOMA, Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov
2. miesto: Dávid SERBINČÍK, Gymnázium, Sečovce
3. miesto: Štefan PUCI, Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov

Súťažiaci, ktorí obsadili prvé až tretie miesto, postúpili do krajského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutoční 26., 27. a 28. apríla 2016 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia, Hlavná 48, v Košiciach.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že budú úspešní aj na krajskom kole tejto súťaže.

Jednotlivým školám ďakujeme za zapojenie žiakov do tejto súťaže

.

FOTOGALÉRIA

Kto je Online

Práve tu je 135 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com