Vytlačiť

Noc pod oblohou 11/8/16 - pozvánka

MÚZEUM A KULTÚRNE CENTRUM JUŽNÉHO ZEMPLÍNA V TREBIŠOVE
ÚSEK OSVETOVEJ, PREZENTAČNEJ A PROPAGAČNEJ ČINNOSTI
útvar astronómie

kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Vás pozýva na

NOC POD OBLOHOU

KEDY?

11. august 2016 (štvrtok)

ZAČIATOK POZOROVANIA

20:30 hod.

KONIEC POZOROVANIA

24:00 hod.

MIESTO POZOROVANIA

areál Múzea v Trebišove
 

npo2016