Vytlačiť

Večerné pozorovanie oblohy 10/2/2017

MÚZEUM A KULTÚRNE CENTRUM JUŽNÉHO ZEMPLÍNA V TREBIŠOVE
ÚSEK OSVETOVEJ, PREZENTAČNEJ A PROPAGAČNEJ ČINNOSTI
útvar astronómie

kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Vás pozýva na

Večerné pozorovanie hviezdnej oblohy

KEDY?

10. februára 2017 (piatok)

ZAČIATOK POZOROVANIA

18:00 hod.

KONIEC POZOROVANIA

19:00 hod.

MIESTO POZOROVANIA

pred budovou nemocnice "Svet zdravia" Trebišov
 

Pozorovanie - Mesiac, Venuša, orientácia na oblohe, súhvezdia

Pozorovanie je bezplatné

V prípade nepriaznivého počasia je pripravený náhradný program v sídle MaKCJZ – útvaru astronómie, SNP1049/76, Trebišov (pôvodné sídlo ROS)