Vytlačiť

Úspech trebišovských astronómov na kraj. kole súťaže „ČO VIEŠ O HVIEZDACH?“

Víťazi okresného kola astronomickej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?" v Trebišove sa v dňoch 25., 26. a 27. apríla 2017 zúčastnili na krajskom kole tejto súťaže, ktorá sa uskutočnila vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach.

Súťaž je určená pre členov astronomických krúžkov a záujemcov o astronómiu od 4. ročníka ZŠ po 4. ročník stredných škôl a gymnázií na Slovensku. Náš okres v krajskom kole v každej kategórii reprezentovali traja súťažiaci, teda spolu deväť súťažiacich.

Účastníci súťažili v kolách, ktorých obsahová náplň pozostávala z písomných testov, všeobecnej astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov, kozmonautiky, histórie astronómie, ale aj z praktickej časti. Odpovede vyhodnocovala päťčlenná porota už počas jej priebehu a po každom kole bodovo hodnotila výkony súťažiacich.

Trebišovskí mladí hvezdári sa držali statočne, čoho dôkazom boli aj konečné výsledky.

V prvej kategóri obsadili:

2. miesto: Miroslav Tirpák, 8 - ročné gymnázium, Trebišov
6. miesto: Marek Leškanič, ZŠ Obchodná 5, Sečovce
8. miesto: Kristián Jevák, ZŠ Obchodná 5, Sečovce

V druhej kategórii obsadili:

1. miesto: Ján Plavnický, ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov
2. miesto: Jakub Popovič ZŠ Obchodná 5, Sečovce
5. miesto: Chiara Dzudziová, ZŠ Komenského 8, Trebišov

V tretej kategórii získali:

3. miesto: Tomáš Toma, Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove
10. miesto: Annamária Takáčová, Gymnázium v Trebišove
12. miesto: Štefan Puci, študent Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove

Súťažiaci z prvých troch miest postúpili do celoslovenského finále, ktoré organizačne zabezpečuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a uskutoční sa v dňoch 6., 7. a 8. júna 2017 v Nitre.

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole súťaže.

 

FOTOGALÉRIA