Vytlačiť

Svetový kozmický týždeň 2017

Svetový kozmický týždeň 2017

4. – 10. október  

Začiatok októbra sa už tradične spája s celosvetovou oslavou kozmonautiky a kozmického výskumu – Svetovým kozmickým týždňom (World Space Week, WSW). Svetový kozmický týždeň bol oficiálne vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1999 a uskutočňuje sa každoročne 4. – 10. októbra, ako pripomenutie si dvoch kľúčových udalostí: 4. októbra 1957 bola vypustená prvá umelá družica Zeme Sputnik 1 a 10. októbra 1967 nadobudla platnosť Dohoda o mierovom využívaní kozmického priestoru.

Hlavnými úlohami Svetového kozmického týždňa je predovšetkým celosvetovo:

  • informovať verejnosť o výhodách, ktoré jej prináša kozmický výskum,
  • podporiť väčšie využitie vesmíru pre udržateľný hospodársky rozvoj,
  • prejaviť podporu verejnosti vesmírnym programom,
  • viesť deti a mládež k záujmu o poznávanie vesmíru a ich budúcnosti,
  • podporovať inštitúcie pri ich zapojení do vesmírnych programov,
  • starať sa o medzinárodnú spoluprácu vo vesmírnom výskume a vzdelávaní.

Každý rok má Svetový kozmický týždeň svoje motto.

Témou ročníka 2017 je:

Objavovanie nových svetov vo vesmíre

Tohto roku sa Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, útvar astronómie, v Trebišove zúčastňuje už po dvanástykrát osláv Svetového kozmického týždňa. K tejto medzinárodnej akcii sme pripravili zaujímavé prednášky pre školy.

Podujatia uskutočnené v rámci Svetového kozmického týždňa:

6. október 2017
Prednáška Vesmír a slnečná sústava – ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

9. október 2017
Prednáška Vesmír a slnečná sústava – ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

10. október 2017
Prednáška Poďte s nami k Zemi, planétam a hviezdam - Špeciálna ZŠ, Trebišov