Vytlačiť

Večerné pozorovanie oblohy 24/11/2017

MÚZEUM A KULTÚRNE CENTRUM JUŽNÉHO ZEMPLÍNA V TREBIŠOVE
ÚSEK OSVETOVEJ, PREZENTAČNEJ A PROPAGAČNEJ ČINNOSTI
útvar astronómie

kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Vás pozýva na

Večerné pozorovanie hviezdnej oblohy

KEDY?

24. novembra 2017 (piatok)

ZAČIATOK POZOROVANIA

16:30 hod.

KONIEC POZOROVANIA

18:00 hod.

MIESTO POZOROVANIA

areál múzea v Trebišove (pri jazdiarni)
 

Pozorovanie - Mesiac, orientácia na oblohe, súhvezdia

Pozorovanie je bezplatné

V prípade nepriaznivého počasia je pripravený náhradný program (prednáška, beseda) v sídle MaKCJZ – útvaru astronómie (pri jazdiarni) v Trebišove