Vytlačiť

Cesta do rozprávky 2018 - okresná prehliadka


Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
,
M.R.Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov

Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja


CESTA DO ROZPRÁVKY
Okresná prehliadka
detskej dramatickej tvorivosti 2018

Základná charakteristika:

Cesta do rozprávky je okresnou postupovou súťažnou prehliadkou detskej dramatickej tvorivosti. Prezentujú sa tu výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov na školách. Súťaž je dobrovoľnou činnosťou detí a žiakov, napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie. Ďalej je to aj súťažná prehliadka súborov a sólistov hrajúcich pre deti v rôznych druhoch a žánroch činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla. Je vrcholným konfrontačným stretnutím tvorcov divadla v rozmanitých štýloch, žánroch, druhoch a poetikách, je tribúnou inšpirácií a dramaturgických podnetov pre zvyšovanie kvality scénických výpovedí určených publiku od raného veku vnímania po prah dospelosti.

Poslanie súťaže:

Postupová súťažná prehliadka súborov a sólistov divadla hraného deťmi je prezentáciou kolektívov a jednotlivcov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti. Predstavuje a konfrontuje uplatňovanie rôznych štýlov práce s deťmi v integrácii majoritných a minoritných skupín (zdravotne postihnutých, národnostných a pod.), vytvára priestor na vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností umelecko-pedagogického vedenia detských súborov. Súťažná prehliadka vytvára priestor na zhodnocovanie tvorby dospelých a mládežníckych kolektívov a jednotlivcov hrajúcich pre deti, ktorí vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla a dramatickej hry s deťmi.

Štruktúra súťaže:

Okresnej postupovej súťaže sa zúčastňujú najlepší jednotlivci a kolektívy v rámci okresu.
Krajskej postupovej súťaže - Detské divadelné Košice 2018, Bidovce 13.-14.4.2018 sa zúčastňujú najlepší jednotlivci a kolektívy na základe odporúčania a výsledkovej listiny odbornej poroty jednotlivých regionálnych súťažných prehliadok.

Kategórie súťaže:

a) súťaž jednotlivcov – žiaci 1. až 9. ročníka základných škôl a I. - IV. ročníka osemročných gymnázií (vo veku od 6 do 15 rokov, vrátane).

b) súťaž kolektívov (súborov) – žiaci 1. až 9. ročníka základných škôl a I. - IV. ročníka osemročných gymnázií (vo veku od 6 do 15 rokov, vrátane).

c) súťaž jednotlivcov – od 16 rokov. 

d) súťaž kolektívov (súborov) – od 16 rokov.

Tvorcom odporúčame, aby detské kolektívne predstavenia v rámci psychohygieny dieťaťa, nepresiahli časový limit 30 min. Pre vystúpenia jednotlivcov je určený časový limit do 15 minút.

Organizátor prehliadky:   Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie KSK

Termín prehliadky:          22. marca 2018

Uzávierka prihlášok:        12. marca 2018

Posielajte e–mailom na:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 
Posielajte poštou na: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, M.R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov

Podmienky účasti v súťaži:

  • súťaž sa koná v slovenskom jazyku.
  • podmienkou účasti jednotlivcov i kolektívov je predloženie textu s uvedením autora a prekladateľa, alebo scenára inscenácie s uvedením: autora a prekladateľa textu a zostavovateľa scenára, režiséra inscenácie, uvedenie veku detí, zaslanie prihlášky a odporúčania navrhovateľa na účasť jednotlivca a súboru na krajskej postupovej súťažnej prehliadke.
  • súbor, ktorý získal s určitou inscenáciou umiestnenie na celoštátnych kolách iných súťaží, nastupuje do súťaže s inscenáciou inej hry.

Podmienky:

  1. Do súťaže sa môžu prihlásiť detské divadelné súbory bábkarské a činoherné, ktoré pracujú pri ZŠ, SŠ a ZUŠ v okrese. / v slovenskom jazyku /
  2. Odbornú porotu a zároveň lektorku pre odborné semináre menuje riaditeľka Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove Mgr. Beáta Kereštanová.
  3. Odborná porota sa riadi hodnotiacimi kritériami vyhlasovateľa súťaže. Hlavným kritériom je kvalita inscenačného tvaru a sólového výstupu, jeho umelecké a výchovné hodnoty vybudované na princípoch detskej dramatickej tvorivosti.
  4. Organizátor súťaže udelí spravidla diplom a cenu za 1., 2., a 3. miesto na základe návrhu odbornej poroty. Do vyššieho stupňa súťaže postupuje z 1. miesta len jeden súbor resp. jednotlivec.
  5. Odborná porota prehodnotí jednotlivé inscenácie a odporučí na postup do krajskej súťaže: Detské divadelné Košice, Bidovce 13. – 14. apríla 2018. Ak na výbere vzhliadnuté inscenácie nedosiahnu želateľnú kvalitatívnu úroveň, odborná porota nebude odporúčať súbor na krajskú prehliadku.
  6. Účasť súborov na krajskej súťaži je podmienená účasťou súborov na okresnom kole.
  7. Cestovné náklady na okresnú súťažnú prehliadku hradí príslušná škola.

 

Mgr. Beáta Kereštanová
riaditeľkaVybavuje: Kvetoslava Porhinčáková
Tel: 0910 873 023
e–mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

V prílohe nájdete prihlášku na okresnú prehliadku DDS v roku 2018

pdfprihlaska_DDT2018.pdf365.12 KB